- reset +
Home

Nieuws

Donderdag 13-2 2014:

WEER EEN NIEUWE MOSLIMPARTIJ BIJ PAUW EN WITTEMAN !!Gisteravond even naar P&W gekeken en ja hoor; het was wéér zonde van m'n tijd.
Er kwam iemand in beeld die een moslim-partij had opgericht en wat vonden P&W dat interessant !
Er zijn in het verleden wel meer Moslim-partijen opgericht en die kregen ook direct de nodige media-aandacht, hoewel ze ondanks die aandacht meestal weer snel verdwenen waren door ruzies, gebrek aan geld en gebrek aan doorzettingsvermogen.
De ASP (partij v/d rede) bestaat al weer een paar jaar, maar die is nog nooit op de TV geweest; laat staan bij P&W.


Vreemd: Partijen die op religie (de occultste, gevaarlijkste en crimineelste onzin aller tijden) zijn gebaseerd, krijgen de grootste aandacht in de religiante media, maar als je een partij begint die gebaseerd is op seculier denken en scheiding van K&S (vooral in het onderwijs), kom je direct in de schijnwerpers van onze staatsomroep.

 

De P&W-moslim had ook nog het lef om te stellen dat alcohol slecht zou zijn, waarbij deze blinde en dove meneer volkomen voorbij ging aan het overstelpende aantal slachtoffers die door z'n eigen religie zijn gevallen en nog steeds vallen. Bijvoorbeeld in het huidige Syrië. Als je twee jaar niets te eten hebt gekregen, omdat je geloofsgenoten het niet eens kunnen worden over wie destijds Mohammed had moeten opvolgen, zou je misschien best een biertje lusten.


Aan de P&W moslim: Kijk eens naar het woord 'slachtoffer' en let op de tweede en derde lettergreep !
Aan P&W zelf: Goh mijne heren, protestant of katholiek opgevoed zeker ?
Vooral een partij als de ASP doodzwijgen, zoals in de rest van de media. En als er de zoveelste religiante oprisping opborrelt vanuit de occulte put, die we godsdienst noemen, moet je er alle cameras opzetten die er in de gesubsidieerde publieke omroep voorhanden zijn.
En de atheïsten ? Die zijn er niet !

 

 

 

zondag 9 februari 2014

VN spreekt negatief waarde-oordeel uit over Vaticaan

Ook de VN begint in de gaten te krijgen, dat de katholieke kerk een criminele organisatie is, die door een noodlottig misverstand een kerk is gaan heten, waardoor het ook nog eens moeilijk zo niet onmogelijik wordt, om het tuig voor de rechter te krijgen.

Een prachtig voorbeeld van het verschil tussen religieus en religiant: Op zichzelf mag iedereen die wil het katholicisme bedriijven of welk geloof dan ook (religieus), maar genocide dmv brandstapels (bijna 200 jaar lang), langdurig martelen, witwassen, testikels verwijderen, pedofylie, obstructie van de rechtsgang, enzovoorts, zijn natuurlijk religiant en uiteindelijk: banaal crimineel

En nog iets: je hoort veel over vervolging: vervolging van joden, van soennieten, van sjiïeten, enzovoorts.
Er is echter maar één groep die het vaakst, het langst en het hevigst is vervolgd. In de zeventiende eeuw in het o zo tolerante Amsterdam waren er wel 3 synagoges; maar als je in die tijd atheïst was, werd je zonder pardon gedood. Nu nòg zijn er 13 landen, waar de doodstraf staat op Atheïsme.
Conclusie: Atheïsten zijn het meest vervolgd, onderdrukt en uitgemoord: TOT OP DE DAG VAN VANDAAG !!!!!!!

 

 

 

 

 

 

ASP DOET MEE AAN VERKIEZINGEN

 

De ASP doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen te Deventer. Van Deventer begint de victorie !!
Het is een initiatief van Hans de Vries; die bij deze zeer veel succes wordt gewenst.
Woont u toevallig in Deventer en ziet u ook liever alleen maar openbare scholen? Ga dan stemmen en stem op de ASP !

Verder wijzen we op een nieuw artikel op deze site: "Het Bewustzijn is geen biologisch, maar een kwantumverschijnsel". Dit is geen religie, maar ook geen reductionisme !!
Het is taaie stof; u maakt kennis met een paar begrippen uit de Kwantum-theorie, die niet intuïtief zijn en helemaal niet logisch klinken. Toch zijn ze waar (in wetenschappelijk opzicht). We wensen u veel leesplezier.

 

 

 

 
 

WAAR IS HET SCHAAMTEGEVOEL VAN DE PAUS ?

 

(ASP Nieuws; dinsdag, 01 november 2011)

Op een bijeenkomst van katholieken, anders gelovigen en agnosten (atheïsten waren natuurlijk niet welkom) onlangs te Assisi vond de paus het nodig om het volgende op te merken: "De verschrikkingen van de concentratiekampen tonen in alle duidelijkheid de gevolgen van de afwezigheid van God".

 

Laten we even het geheugen van Ratzinger opfrissen: het zogenaamde Concordaat van Rome kwam erop neer dat de nazis het katholicisme zouden toestaan. In ruil hiervoor zouden de katholieken geen samenwerking meer aangaan met liberalen en sociaal-democraten, maar alleen met de nationaal-socialisten. Hitler kreeg de katholieken op een presenteerblaadje aangeboden. Passage 44 uit dit concordaat luidt:

 

"...De benoemingen van aartsbisschoppen, bisschoppen en dergelijken zullen niet eerder worden bekendgemaakt dan nadat de rijksstadhouder zich er naar behoren van vergewist heeft dat er geen bezwaren van algemeen politieke aard bestaan...."

 

De ratificatie van dit verdrag werd gevierd met een kerkdienst, waarin pater Marianus Vetter zijn dankbaarheid uitsprak voor de overeenkomst tussen de Führer en de Heilige Vader. Hij merkte op dat Hitler "alom bekend staat om zijn toewijding aan god en zijn zorg voor het Duitse volk"

Ook kardinaal Faulhaber stak zijn enthousiasme over het concordaat niet onder kerkstoelen of banken: "Als hoofd van het Duitse Rijk bent u voor ons het door god gevestigd gezag, de rechtmatige overheid, aan wie wij in geweten eerbied en gehoorzaamheid verschuldigd zijn"

Hitler was zelf katholiek en is nooit door de Kerk geëxcommuniceerd!

Toen Nazi-Duitdland Oostenrijk binnentrok - de Anschluss - juichde de kardinaal Hitler toe !

Van alle nazi-kopstukken werd alleen Goebbels iets verweten, namelijk dat hij met een protestante vrouw was getrouwd ! De andere nazis waren volgens de katholieken keurige heren. Duitse soldaten hadden op hun koppel staan:

 

                                               "Gott sei mit uns"

 

Terug naar de tegenwoordige tijd: de paus stelde in Assisi: "De verschrikkingen van de concentratiekampen tonen in alle duidelijkheid de gevolgen van de afwezigheid van God".

Volgens de ASP toonden de verschrikkingen in de concentratie kampen alleen maar aan, dat de katholieken het moorden en martelen nog lang niet waren verleerd. De katholieken zijn net zo schuldig aan de Holocaust als de nazi's.

Ook stelde de paus: "De afwezigheid van God voert tot verval van de mens en de menselijkheid".

Het leek er volgens de ASP in de Tweede wereldoorlog eerder op, dat het nazisme in samenwerking met het katholicisme tot verval van de menselijkheid heeft geleid. Zes miljoen vermoordde joden. Ongeveer zoals de heilige Augustinus had gewild ?

 

ASP commentaar: De paus geeft hier een staaltje van liegen, geschiedvervalsing en hypocrisie weg, dat met geen printer is te beschrijven. De katholieken hebben juichend aan de Holocaust meegedaan en ze hebben het nu over de menselijkheid. Iedereen weet, dat de Katholieke Kerk een criminele organisatie is. De ASP zal er dan ook voor pleiten om de bestuurlijke organisatie van de kerk als zodanig aan te merken en te berichten, met oog op de structurele verdoezeling van talloze gevallen van kindermisbruik in bisdommen, op katholieke kostscholen en andere instellingen. Tot dit gerealiseerd is dient Nederland alle diplomatieke banden met Vaticaanstad, de laatste theocratie van Europa, op te schorten.

 

Frans van Dongen

(voorzitter ASP)

 

 

(ASP Nieuws: zondag, 16 oktober 2011)

 

De 'liberale' VVD zwicht weer voor de orthodoxe christenen van de SGP.

Hoe liberaal is een partij als ze telkens weer zwicht voor partijen, die het woord vrijheid alleen in de mond nemen als hun eigen vrijheid, om andersdenkenden hun vrijheid te ontnemen in gevaar komt, bijvoorbeeld in hun standpunt over euthanasie ? Het NRC Handelsblad bericht dat artsenorganisatie KNMG nieuwe richtlijnen heeft opgesteld. Hierin stellen ze dat artsen die om morele redenen tegen euthanasie zijn de morele plicht hebben patiënten door te verwijzen naar een arts die wel aan de uitdrukkelijke wens van de patiënt wil voldoen. Toezien op het nakomen hiervan is volgens de KNMG onmogelijk.

Volgens D66 en GroenLinks gaat het daarom absoluut niet functioneren. Het is veel te vrijblijvend dus moet er een wettelijke verplichting komen. De VVD was voorheen ook groot voorstander hiervan. Maar de VVD heeft sinds haar deelname aan dit minderheidskabinet ernstig rekening te houden met de orthodoxe christenen van de SGP.

De SGP beknot stelselmatig de vrijheid van het individu omdat ze in strijd zou zijn met wat, naar hun idee, de wil van God is. Hun god kent vele geboden en weinig vrijheden. Het is dan ook dieptriest te merken dat de VVD wederom zwicht voor mensen met dit soort rigide gedachtengoed.

Hoe liberaal is de VVD nog als zij mensen in de samenleving niet meer de vrijheid gunt om bij ondraaglijk lijden hun leven naar eigen vrije wil te beëindigen?

Hoe belangrijk is een seculiere samenleving nog voor de VVD als dat heel eenvoudig als wisselgeld wordt ingeruild voor kennelijk belangrijkere christelijke standpunten.

De ASP ondersteunt het initiatief van D66 en GroenLinks van harte omdat de vrijheid van het individu een speerpunt is van de ASP.

 

Gerard Horstman

(sympathisant ASP)